Palon syyskokouksen satoa

2.12.2022

Järvenpään Palon sääntömääräinen syyskokous pidettiin Järvenpää-talolla 21.11.2022. Seuran hallitus vuodelle 2023 valittiin nykyiseltä pohjalta. Puheenjohtajaksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle valittiin Seppo Ahvenainen. Hallituksen jäseninä jatkavat Jukka Kuivalainen, Päivi Kulmala, Reijo Roininen, Timo Räty ja Tauno Suominen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Kai Salminen.

Seuran tavoitteena on yhä edistää suunnistusta eri muodoissaan Järvenpäässä ja lähiseudulla. Toimintamuotoina ovat kilpasuunnistus, kuntosuunnistus sekä koulutus. Toimintajärjestelmän tärkeänä osana on karttatoiminta.

Kilpailutoiminnassa tavoitteena on menestyä edellisvuotta paremmin erityisesti SM- ja aluemestaruustasolla sekä viesteissä. Seuran kilpasuunnistajien määrää pyritään myös lisäämään. Kuntosuunnistajien määrän kasvu antaa tähän yhä edellytykset. Lisäksi esimerkiksi Uudenmaan alueen mestaruuskisoihin voi osallistua nykyään ilman kilpailijalisenssejäkin. Porvoon Jukolaan pyritään luonnollisesti osallistumaan mahdollisimman monella joukkueella. Kilpailujen järjestämisessä tavoitteena on valmistautua seuran 110-vuotisjuhlakisaan kahden vuoden päästä.

Kuntosuunnistuksessa tavoitteena on kääntää osallistujamäärä koronaa edeltävälle tasolle. Kuluvana vuonna päästiin aallonpohjasta 12 % kasvuun, mutta nousu oli odotettua loivempi. Keski-Uusimaa rasteilla tavoitteena on päästä osallistujakeskiarvossa 200:n paremmalle puolelle. Viikkorastien tapahtumakohtaiset kävijämäärät olivat tänä vuonna normaalitasolla. Tapahtumakertoja on mahdollista nykyisestään lisätä, mikä luo kasvupotentiaalia. Kokonaisuudessaan kuntorastien osallistujamäärän nostaminen 2200:n paremmalle puolelle on realistinen tavoite. Koulutuksessa jatketaan lasten Hippo-koulutusta nykyiseen tapaan Viikkorasteihin yhdistettynä. Lisäksi myötävaikutetaan Järvenpään koulujen liikunta- ja suunnistustoimintaan lähikarttoja tuottamalla ja organisoimalla syksyiset koululaisrastit perinteiseen tapaan. Seuran karttatoiminta jatkuu aktiivisena sekä uusien karttojen tuottamisessa että vanhojen karttojen ajantasaistamisessa.

Seuran talous on säilynyt vakaana ja tavoitteena on pysyä samalla linjalla jatkossakin. Seuran jäsenmaksut säilyvät edelleen matalina.