Tietoa luonnonsuojelualueista

Järjestettäessä suunnistustapahtumia (kilpailuja, kuntorasteja, koulutusrasteja, ...) tulee tapahtuman maastoalueille aina olla maanomistajan lupa. Lupa koskee sekä rasteja että rastivälejä. Yksittäinen suunnistaja voi sen sijaan omaehtoisesti harjoitella vapaasti alueilla, jotka avoimia julkiselle liikkumiselle. Sama vapaus koskee yksityisiä tai julkisia alueita, joilla voidaan liikkua jokaisen oikeuteen (aik. "jokamiehen oikeuteen")  perustuen. 

Suunnistustapahtumien järjestäminen maastoalueilla, jotka ovat luonnonsuojelualueita, vaatii lähes aina erityisia lupia. Poikkeuksena ovat sellaiset ls-alueet, joiden käyttöehdoissa on suunnistustapahtumat  erikseen määritelty sallituiksi käyttötavoiksi. Tapahtuman järjestäjä (Suunnistusseura) joutuu hakemaan kyseiset luvat, jotka ovat maksullisia. Valtion ls-alueiden osalta luvat haetaan Metsähallituksen luontopalveluilta. Yksityisten ls-alueiden - joihin sisältyvät myös kunnnalliset ls-alueet - luvat haetaan yleensä asianomaiselta ELY-keskukselta.