Koulujen kartat

Alla olevat pdf-muotoiset suunnistuskartat ovat vapaasti ladattavissa tulostettavaksi ja ne ovat käytettävissä Järvenpään koulujen suunnistusopetukseen ja suunnistustapahtumiin. Niitä voidaan käyttää myös yksityishenkilöiden omaan suunnistusharjoitteluun.

Jotta tulostetut kartat olisivat selkeitä ja asianomaiset kuvausnormit täyttäviä, on tärkeää, että tulostin on väritoistoltaan laadukas. Oikean mittakaavan varmistamiseksi on syytä huolehtia siitä, että tulostin tulostaa kartan skaalaamattoma (so. ei sovita tulostetta erilaisiin paperikokoihin, reunuksiin jne.). Mittakaavan voi tarkistaa pohjoisviivojen välisestä etäisyydestä.

Huomioithan, ettet liiku karttaan merkityillä pihamailla tai muilla kielletyillä alueilla.

 

 PALON KARTTOJEN SIJAINTI KAUPUNGIN ALUEELLA

Koulujen pihakartat
 

Koulujen pihakarttoja tehdään yleensä mittakaavassa 1:2000 - 1:3000. Niitä voidaan käyttää suunnistuksen perusteiden opettamiseen sekä pienimuotoisiin suunnistustapahtumiin ja - leikkeihin koulujen omassa pihapiirissä ja välittömässä läheisyydessä.

Järvenpään Palo täydensi syksyn 2013 aikana pihakartastoa siten, että se kattoi kaikki Järvenpään ylä- ja alakoulut.

Pihakarttoja ei enää ylläpidetä. Sprinttikartat ja lähikartat korvaavat aiemmat pihakartat. 

Sprinttikartat ja lähikartat
 

Sprinttikartat ovat koulujen lähialueille ulottuvia 'korttelikarttoja', joiden perusmittakaava on  1:4000. Tästä voidaan tulostamalla muuntaa 1:3000 ja 1:5000 mittakaavaiset kartat. Kartat on valmistettu sprinttikarttastandardien mukaisesti ja niitä voidaan  käyttää paitsi koulujen suunnistusopetukseen ja -tapahtumiin myös normaaliin sprinttisuunnistusharjoitteluun. Sprinttikarttatulosteet ovat normaalisti A4-kokoisia.  Tätä kartastoa tullaan päivittämään täydentämään aktiivisesti, koska kaupungin rakentaminen muuttaa maastoa jatkuvasti.

Lähikartat ovat koulujen lähialueille ja metsämaastoihin ulottuvia ns. perinteisiä suunnistuskarttoja. Ne on valmistettu yleisten kilpasuunnistuskarttastandardien mukaisesti. Perusmittakaavana on 1:10 000, mutta niistä on myös 1:7500 ja 1:5000 mittakaavaan muunnettuja tulostusversioita. Ladattavat koulujen lähikartat ovat pääosin 1:10000 mittakaavaisia ja A4-kokoisia. Kooltaan isommista kartoista on myös A3-kokoinen tuloste.

--- Tämän osan sisältöä päivitetty viimeksi (13.2.2023) ---