Koulujen kartat

Alla olevat pdf-muotoiset suunnistuskartat ovat vapaasti ladattavissa tulostettavaksi ja ne ovat käytettävissä Järvenpään koulujen suunnistusopetukseen ja suunnistustapahtumiin. Niitä voidaan käyttää myös yksityishenkilöiden omaan suunnistusharjoitteluun.

Jotta tulostetut kartat olisivat selkeitä ja asianomaiset kuvausnormit täyttäviä, on tärkeää, että tulostin (yleensä värilaser) on väritoistoltaan laadukas. Oikean mittakaavan varmistamiseksi on syytä huolehtia siitä, että tulostin tulostaa kartan skaalaamattoma (so. ei sovita tulostetta erilaisiin paperikokoihin, reunuksiin jne.). Mittakaavan voi tarkistaa pohjoisviivojen välisestä etäisyydestä.

Huomioithan, ettet liiku karttaan merkityillä pihamailla tai muilla kielletyillä alueilla.

 

 PALON KARTTOJEN SIJAINTI KAUPUNGIN ALUEELLA

Koulujen pihakartat

Kouluja koskevien rakentamistoimien vuoksi pihakartat menettivät ajnatasaisuutensa 2020-luvun alussa.

Uudet spinttikartat ja lähikartat korvaavat vanhojen pihakarttojen alueet. (SA 19.3.2022).

Sprinttikartat ja lähikartat
 

Sprinttikartat ovat koulujen lähialueille ulottuvia 'korttelikarttoja', joiden perusmittakaava on  1:4000. Tästä voidaan tulostamalla muuntaa 1:3000 ja 1:5000 mittakaavaiset kartat. Ne on valmistettu sprinttikarttastandardien mukaisesti ja niitä voidaan  käyttää paitsi koulujen suunnistusopetukseen ja -tapahtumiin myös normaaliin sprinttisuunnistusharjoitteluun. Sprinttikarttatulosteet ovat normaalisti A4-kokoisia.  Tätä kartastoa tullaan ylääpitämään ja täydentämään aktiivisesti .

Lähikartat ovat koulujen lähialueille ja metsämaastoihin ulottuvia ns. perinteisiä suunnistuskarttoja. Ne on valmistettu yleisten kilpasuunnistuskarttastandardien mukaisesti. Perusmittakaavana on 1:10 000, mutta niistä on myös 1:7500 mittakaavaan muunnettuja tulostusversioita. Ladattavat koulujen lähikartat ovat pääosin  A4-kokoisia. Kooltaan isommista kartoista saa  tarvittaessa A3-kokoisen tulosteen.

--- Tämän osan sisältöä päivitetty viimeksi (23.3.2022)