Koulujen kartat

Alla olevat pdf-muotoiset suunnistuskartat ovat vapaasti ladattavissa tulostettavaksi ja ne ovat käytettävissä Järvenpään koulujen suunnistusopetukseen ja suunnistustapahtumiin. Niitä voidaan käyttää myös yksityishenkilöiden omaan suunnistusharjoitteluun.

Jotta tulostetut kartat olisivat selkeitä ja asianomaiset kuvausnormit täyttäviä, on tärkeää, että tulostin (yleensä värilaser) on väritoistoltaan laadukas. Oikean mittakaavan varmistamiseksi on syytä huolehtia siitä, että tulostin tulostaa kartan skaalaamattoma (so. ei sovita tulostetta erilaisiin paperikokoihin, reunuksiin jne.). Mittakaavan voi tarkistaa pohjoisviivojen välisestä etäisyydestä.

Huomioithan, ettet liiku karttaan merkityillä pihamailla tai muilla kielletyillä alueilla.

 

 PALON KARTTOJEN SIJAINTI KAUPUNGIN ALUEELLA

Palon karttojen sijainti kaupungin alueella (ml. lähiaikana käynnistyvät täydennyshankkeet)

 

Koulujen pihakartat
 

Koulujen pihakartat ovat yleensä mittakaavassa 1:2000 - 1:3000. Niitä voidaan käyttää suunnistuksen perusteiden opettamiseen sekä pienimuotoisiin suunnistustapahtumiin ja - leikkeihin koulujen omassa pihapiirissä ja välittömässä läheisyydessä.

Järvenpään Palo täydensi syksyn 2013 aikana pihakartastoa siten, että se kattaa kaikki Järvenpään ylä- ja alakoulut.

Kouluja koskevien rakentamistoimien vuoksi osa pihakartoista (Kyrölä, Kinnari, Juhola, Yhteiskoulu) eivät ole ajantasalla. Ne päivitetään, kun koulualueiden muutokset ovat valmiina.

Huomattakoon lisäksi, että Loutin sprinttikartta kattaa Harjula koulun ja Vihtakadun koulun lähialueineen. Samoin Paja-Koivusaaren sprinttikartan uusi versio kattaa Saunakallion koulun ja Koivusaaren koulun lähialueineen. Edelleen Paavonpolun kartta kattaa Anttilan koulun lähialueineen sekä  Isokytö-Terhola kartta Mankalan koulun ja Oinasmäen koulun lähialueet. (SA 17.6.2019).

Sprinttikartat ja lähikartat
 

Sprinttikartat ovat koulujen lähialueille ulottuvia 'korttelikarttoja', joiden mittakaava on  pääsääntöisesti 1:4000 - 1:5000. Ne on valmistettu sprinttikarttastandardien mukaisesti ja niitä voi käyttää paitsi koulujen suunnistusopetukseen ja -tapahtumiin myös normaaliin sprinttisuunnistusharjoitteluun. Sprinttikarttatulosteet ovat pääosin A4-kokoisia, mutta suuremmista kartoista on myös A3-kokoisia tulostetiedostoja. Tätä kartastoa tullaan täydentämään aktiivisesti lähiaikoina.

Lähikartat ovat koulujen lähialueille ja metsämaastoihin ulottuvia ns. perinteisiä suunnistuskarttoja. Ne on valmistettu yleisten kilpasuunnistuskarttastandardien mukaisesti. Perusmittakaavana on 1:10 000, mutta niistä on myös 1:7500 ja 1:5000 mittakaavaan muunnettuja tulostusversioita. Ladattavat koulujen lähikartat ovat pääosin 1:10000 mittakaavaisia ja A4-kokoisia. Kooltaan isommista kartoista on myös A3-kokoinen tuloste.

--- Tämän osan sisältöä päivitetty viimeksi (27.8.2019) ---