Uusia suunnistuskarttoja Järvenpään seudulle

7.11.2022

Suunnistuskartat ovat olennainen osa suunnistuksen infrastruktuuria. Kartastoa tulee jatkuvasti uudistaa - toisaalta uusia maastoalueita kartoittamalla ja toisaalta vanhoja karttoja ylläpitämällä ja huoltamalla. Kartta, jonka suunnistaja saa käsiinsä rasteille lähtiessään on todellisuudessa vain jäävuoren huippu suunnistusseuran karttatoiminnassa. Kokonaisuutena katsoen suunnistuskartastomme lepää suunnistusseurojen toiminnan varassa. 

Karttatoiminnan osuus Palon toimintamenoista vaihtelee vuosittain ja  on tyypillisesti 20-25 prosentin luokkaa. Tässä on mukana ulkopuolisten kartoittajien tekemä työ. Todellisuudessa seuran panostus karttatoimintaan on merkittävästi tuota lukua suurempi. Karttatyötä tehdään näet myös seuran omassa piirissä talkootyönä ja tämä osuus ei näy tilinpäätösluvuissa.

Tänä vuonna valmistui kolme uutta pyöräsuunnistuskarttaa: Saunakallio-Kaakkola, Wärtsilä-Pajala sekä Haarajoki-Terhola. Niiden ala on noin 25 km2 ja ne kattavat koko Järvenpään keski- ja pohjoisosan Kaakkolan länsipuolella vanhalle Lahdentielle. Tämän myötä saatiin myös uusia mahdollisia tapahtumien pitopaikkoja, mikä helpottaa tapahtumien järjestämistä ja maastojen monipuolista käyttöä. Samalla siirryttiin uuden pyöräsuunnistusstandardin ISMTBOM 2022  mukaisiin karttoihin.

Uusia metsäsuunnistuskarttoja rekisteröitiin kaksi. Uutena maastoalueena Pornaisten Tapiola, jonka kartan maastotyöt tehtiin jo edellisvuonna. Lisäksi valmistui uusi  ja hieman laajennettu versio Mäntsälän Hakkarin kartasta. Hakkari on yksi Keski-Uusimaa rastien vakio pitopaikoista jo 1980-luvun alusta lähtien. Metsäkarttojen jatkuva päivitys oli myös merkittävää, koska lähimaastot muuttuvat näinä päivinä erityisen nopeasti.

Sprinttisuunnistukartastoon tuli myös tärkeä täydennys, kun Kinnarin sprinttikartta valmistui. Kartta on noin 1,3 km2 ja ulottuu Helsingintiestä Sipoontielle. Kartta liitty saumattomasti Pajalan sprinttikarttaan, joka myös päivitettiin viime vuoden kesän versiosta. Karttakokonaisuus palvelee aiempaa paremmin myös alueen kouluja. Pajalan-Pöytäalhon alueella on yhä rakentamisbuumi meneillään.  Sama koskee myös Järvenpään ydinkeskustaa, joka stablloitunee parin vuoden sisällä ja tarjoaa sen jälkeen hyvät puitteet city-sprinttisuunnistamiseen.  (SA)