Hippokoulu 2023

Lasten Hippo – suunnistuskoulu aloittaa huhti-toukokuun vaihteessa 2023

Järvenpään Palon Hippo – suunnistuskoulu on tarkoitettu aivan suunnistuksen alkeita harjoitteleville kouluikäisille.  Harjoitukset ovat Järvenpään Palon viikkorastien yhteydessä riistaisin klo 18 - n. 19.  Koulutus on normaalisti kaksiosainen siten, että kevätjakso on huhti-toukokuussa ja syysjakso elo-syyskuussa. Osallistua voi joko molempiin tai jompaankumpaan-

Lisätietoja  Päivi Kulmalalta,  paivi.kulmala@jarvenpaanpalo.net